УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ  КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156»

вул.. Западинська, 10, м. Київ, 04123               тел. (факс) 434-45-73              emaail sch 156 @. ukr/ net

 

Н А К А З

 31.05.2019р.                                                                                                          №__________

 

Про  зарахування учнів до 1-го класу на 2019-2020 н.рік.

 

На виконання Конституції України ст. 53,  законів України «Про освіту» ст. 12, 13, «Про загальну середню освіту» ст. 18 , на підставі пункту 3.1. «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 16.04.2018 р. № 367, наказу Департаменту освіти і науки від 22 лютого 2019 року № 50 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2019 році»  та з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1-го класу

Н А К А З У Ю:

Зарахувати до 1-го класу дітей, місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене, а також дітей, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, та на підставі заяви батьків, копій свідоцтва про народження та медичної довідки  :

1. Амелін Т.
2. Ареф’єва М.
3. БартюкМ.
4. Безродний І.
5. Белецька Н.
6. Білоножкін О.
7. Богуцька К.
8. Величко О.
9. Візняк А.
10. Волошанова Є.
11. Волошина В.
12. Головко Є.
13. Голошумов В.
14. Голубчикова С.
15. Граждан В.
16. Григоренко Д.
17. Гуренкова К.
18. Давиденко З.
19. Демченко Г.
20. Добряк В.
21. Євдощук Б.
22. Іванічек Д.
23. Ієвлєва В.
24. Іськов А.
25. Коваленко В.
26. Коновалова Є.
27. Константи нова А.
28. Коровай Г.
29. Коршунова А.
30. Котун Я.
31. Краснов Г.
32. Кривцов М.
33. Кучерявий Н.
34. Лисенко Д.
35. Литвин А.
36. Літвінов О.
37. Лобанчук Н.
38. Макаров І.
39. Мамонько М.
40. Марчук М.
41. Маслюков Р.
42. Молчіна А.
43. Моця М.
44. Мукшименко В.
45. Мухіна А.
46. Новіков Г.
47. Омелюженко Д.
48. Орловський М.
49. Пасічний М.
50. Педос І.
51. Першко В..
52. Протченко Є.
53. Птащенко М.
54. Романенко Д.
55. Романенко Р.
56. Рубановська С.
57. Семенов Д.
58. Слісаренко В.
59. Смирнова Т.
60. Соломко А.
61. Спєвак Ф.
62. Співак І.
63. Сторожик Є.
64. Татькова З.
65. Ткач Є.
66. Ткачук О.
67. Тригубова В.
68. Усиченко Є.
69. Халюза К.
70. Харитонова Є.
71. Харченко В.
72. Хижук В.
73. Черкашина С.
74. Чермак К.
75. Черненко А.
76. Чіркінян В.
77. Шарий А.
78. Шаталов Л.
79. Шевчук Д.
80. Яковенко М.
81. Яночкіна Я.

Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Корзун Н.О..

Директор школи                                                                                                      Г.В.Стопа