Тренінг “Живемо без булінгу. Взаєморозуміння. На чому воно грунтується” проведено у 8-Б класі.

Лекцію та тренінг “Ні булінгу у нашому житті” провели для учнів консультант Головного територіального управління юстиції – Лещенко Андрій та Бондар Вікторія.

ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ      (ЦЬКУВАННЮ)

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

 2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Порядок реагування

на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII”)

1.   У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.   Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3.   Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

–       якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

–       якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.

4.   Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

5.   Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

  Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ
«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156
»
04123 м. Київ, вул. Западинська 10, 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗЗСО №156
_______Наталія БІЛИК

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо профілактики булінгу серед здобувачів освіти, батьків в ЗЗСО №156, на 2023/24 н.р.

з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

П Е Д А Г О Г І Ч Н А       Д І Я Л Ь Н І С ТЬ

1.

Взяти до виконання Рекомендації МО і науки України щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 6оулінгу(цькуванню)» від 12.122018р. №2657-VІІІ. Січень
Вересень

Адміністрація щколи

2.

Здійснення моніторингу безпечності та комфортності освітнього середовища. Січень
Вересень

Адміністрація школи

3.

Перевірка приміщень, які можуть бути сприятливі для вчинення 6булінгу, організація заходів безпеки, моніторинг безпечності та комфортності закладу.

Січень
Вересень

Адміністрація школи

4.

Дотримуватися алгоритму реагування звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми, на випадки насильства серед дітей, оприлюднення телефонів довіри.

Постійно

Адміністрація школи, педагогічні працівники

5.

Контроль за відвідуванням учнями шкільних занять, зясування причин пропусків уроків.

Постійно

Адміністрація школи, класні керівники

6.

Скординувати робот уз Подільською ССД, ювенальною превенцією, громадськими організаціями для спільної діяльності.

Вересень

Адміністрація школи

7. Педагогічний семінар:
«Як розпізнати булінг в класі та знищити його як явище»;
– «
Формування навичок толерантної та
ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодія в учнівському середовищі
».

Березень

Жовтень

Заступник директора з ВР

8. Участь в тематичних вебінарах, онлайнконференціях, тренінгах щодо запобігання та протидії булінгу.

Протягом року

Педагоги

9.

Виконання щомісячних планів виховних заходів в класних колективах відповідно до загальношкільного плану.

Постійно

Класні керівники

Р О Б О Т А   З   Б А Т Ь К А М И

1.

Спостереження за родинами з метою виявлення випадків недотримання прав дитини з боку батьків, жорстокого поводження з дітьми.

Постійно

Кл. керівники

1-11кл.

2.

Батьківський всеобуч:
«Закони України та державні нормативно-правові акти, що регулюють права та обов’язки дитини».
Тренінг для батьків:
«Батьківське щастя: виховання без насильства».«Батьківське щастя: виховання без насильства».

Квітень

3.

Соціально- психологічний порадник для батьків:
«Безпека дітей і підлітків в інтернеті. Кібербулінг».

Грудень

Класні керівники

Психолог

4.

Індивідуальні бесіди, консультації щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів мирним шляхом.

Постійно

Класні керівники
Психолог

Р О Б О Т А   З   У Ч Н Я М И

1.

Поновлення інформаційного куточка та вебсторінки для учнів із зазначенням телефонів довіри до яких можна звернутися в ситуації виникнення булінгу, жорстокого поводження, правопорушень.

Січень

Заступник ДВР

2.

Онлайн-конференції, лекції, тренінги, диспути, бесіди з профілактики булінгу

Протягом року

Класні керівники

3.

Декада толерантності «16днів проти насильства» (за окремим планом).

Листопад.

Заступник ДВР,

Класні керівники

4.

Правовий тиждень з відзначенням Міжнародного Дня прав людини (за окремим планом).

Грудень

Заступник ДВР,

Класні керівники


5.
Провести шкільну та взяти участь у районній онлайнолімпіаді з правознавства.

Жовтень-листопад

Мельник М.К.

6. Участь у районному брейн-ринзі «Справи судові» (у випадку, якщо не діятиме карантин).

Квітень

Мельник М.К.

7. Участь у шкільному квесті «Великі права маленької людини»

Жовтень

Кл.керівники 6-их кл.

8.

Анкетування учнів з метою виявлення з боку недотримання прав людини з боку однолітків, учителів, батьків.

Січень

Вересень

Класні керівники

9.

Охоплення учнів гуртковою роботою, організація їх дозвілля.

Постійно

Керівники гуртків
Кл. керівники

10.

Моніторингове дослідження щодо охоплення учнів змістовними формами дозвілля, участю у гуртках, секціях тощо.

Лютий

Жовтень

Класні керівники

 

РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

         Розгляд та неупереджене з’ясування випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до заяв, які надійшли на ім’я керівника закладу від заявника.

Здобувачі освіти, педпрацівники, батьки, інші учасники освітнього        процесу  зобов’язані:

 1. Повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. Відповідно до поданої заяви, керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням повноважених осіб.

3.Створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання.

4.До складу Комісії можуть входити педагогічні працівники, психолог, батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.
5. Якщо Комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, то керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

6.У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

 1. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

 

Варто пам’ятати, що булінг (цькування) негативно впливає на фізичне та психічне здоров’я всіх учасників цього процесу, тому керівник закладу освіти за будь-якого рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ)

За статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що булінг (цькування), що вчиняється стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу:

 • від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
 • або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин громадських робіт.

Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме:

 • від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

 

Булінг (цькування), вчинений малолітньою або неповноглітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх заміняюють.

 


ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ
ЗЗСО №156

1.Учень в школі повинен оволодівати знаннями, вміннями, навичками.
2. Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя згідно з розкладом уроків. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями.

3.Учень повинен дотримуватися законодавства, морально-етичних норм, культури поведінки .

4.Виконання правил безпечної поведінки, правила внутрішнього розпорядку школи є обов’язковим для всіх учнів.

5.В школу приходити за 10—15хв. до початку занять, не запізнюватися на уроки.

 1. Зовнішній вигляд чистий охайний, діловий стиль одягу, дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території школи.

7.Берегти  майно школи, акуратно ставитися як до свого, так і до чужого майна.

8.Не можна без дозволу педагогів  залишати робоче місце,йти зі школи та її території в урочний час.

9.Проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Учні звертаються один до одного та до старших шанобливо.

 1. Під час перерв дотримуватися правил поведінки. Забороняється бігати по східцях, коридорах, в класних приміщеннях, штовхатися, грати рухливі ігри.
 2. У разі травмування терміново повідомити класного керівника, вчителя, медичного працівника.
 3. Забороняється користуватися мобільним телефоном, плеєром під час навчально-виховного процесу.
  13.Забороняється вживати непристойні вирази і жести.

14.Фізична конфронтація, залякування, знущання, спроби приниження особистості є неприпустимими формами поведінки.

 1. Не можна приносити на територію школи і використовувати будь-яким способом зброю (в тому числі ножі), а також спиртні напої, сигарети, одурманюючі речовини, отрути

 

    Виписка із Статуту ЗНЗ№156,
затвердженого Розпорядженням
Подільської районної в м.Києві
державної адміністрації
№178, від 03.03.2011р.

               


Безоплатна правова допомога:

Координаційний центр з надання правової допомоги 

              0 (800) 213 103, цілодобово.

    Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
https://www.legalaid.gov.ua/ua/localcentres
116 000
 – Гаряча лінія з питань протидії булінгу працює для батьків.
https://magnolia-tv.com/news/3859-v-ukraini-zapracyuvala-garyacha-liniya-z-pitan-protidii-bulingu

 Національна дитяча “гаряча лінія” працює з 12.00 до 16.00 за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону) і безкоштовним коротким номером 116 111 (мобільних).

https://rescentre.org.ua/poperedzhenniazhorstokohopovodzhenniazditmy/kodeksbezpechnohoosvitnohoseredovyshcha

            Куди звернутися по допомогу
https://rescentre.org.ua/kudy-zvernutysia-po-dopomohu

 • Національна дитяча “гаряча лінія”

тел. 0 800 500 225 (дзвінки в межах України безкоштовні)
тел.
 116 111 (безкоштовно з мобільного) 

 • Національна “гаряча лінія” з протидії домашньому
  насильству, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації
  -тел.
   0 800 500 335 (дзвінки в межах України безкоштовні);
  тел. 386 (безкоштовно для абонентів Vodafone, Лайф, Київстар
 • Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: м. Київ, вул. Довженка, 2

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради: м. Київ, вул. Дегтярівська, 3-А
тел.
 (044) 483 45 55, 484 05 25
– ел. пошта:
 ssd@kievcity.gov.ua
Київський міський центр соціально-психологічної допомоги: м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп.1
-тел.
 (044) 229 68 81

 

Головний офіс Української Гельсінської спілки з прав людини м. Київ, вул. Фролівська, 3/34, 4-й поверх, оф. 70
-тел. 
(044) 383 95 19+380 94 928 65 19
-ел. пошта: 
gp.ugspl@gmail.com
-сайт: 
https://helsinki.org.ua/activities/hromadskipryjmalni/