Структура  управління  ЗЗСО №156

Методична робота

У школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально – виховного процесу.

Методичну роботу в школі очолює науково-методична рада, яка здійснює керівництво науковою, методичною, дослідницькою та практичною діяльністю педагогічного колективу, спрямовує роботу кафедр, творчих груп, школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя.

МО учителів

Організаційними формами внутрішньошкільної методичної роботи є 5 методичних об’єднань, які активно функціонують:

  • МО учителів суспільно-гуманітарного циклу предметів;
  • МО учителів математики, фізики, інформатики;
  • МО учителів іноземної мови.
  • МО початкових класів;
  • МО природничих дисциплін;
  • МО класних керівників.

Структура школи

Навчання – це процес безперервний, який починається з моменту народження дитини і продовжується все життя. Але основних знань дитина набуває саме в школі. І саме цей етап має важливі наслідки для життя людини і суспільства. Сьогодні Україна прагне до створення нової освітньої системи, яка б поєднала у собі національні традиції та основні досягнення світової педагогічної думки. Тому основним завданням освіти визначено виховання здорової та компетентної особистості. А це означає, що сучасна освітня установа зобов’язана створювати умови для розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей; розвивати інтелектуальну і емоційну сфери дитини, закладати і формувати ціннісні орієнтири, прищеплювати і розвивати вміння спілкуватися. Крім цього на школу покладається створення умов для професійного самовизначення, що передбачає реалізацію профільного навчання та включення кожного учня в систему ранньої предметної орієнтації. Тому основною стратегічною метою розвитку нашої школи є – створити комфортні умови навчання та виховання, які дозволяють кожній дитині реалізувати свої здібності.

Початкова школа (1-4 класи)

Природно, що в цей період приділяється чимало часу для вирішення основних завдань освітнього процесу – формування необхідних умінь і навичок. Але одночасно з цим прикладається величезна кількість зусиль для розвитку пізнавальної мотивації і комунікативних умінь, які на наступних етапах навчання  допоможуть дитині,   повірити в те, що освітній процес  може   бути   успішним та цікавим і приносити тільки радість.

Основна школа (5-9 класи)

У цей період навчання дитина повинна визначитися з основним напрямком своєї майбутньої професійної діяльності, а відповідно окреслити коло дисциплін, які на подальших етапах будуть вивчатися поглиблено. Основне завдання школи і вчителів допомогти зробити правильний вибір. Саме тому в цей період дуже важливо надати можливість спробувати себе в різних сферах діяльності: гуманітарна, точних наук, технічна. Для успішної реалізації цього завдання передбачено додаткові заняття, предметні факультативи, гуртки та секції, які дозволяють не тільки поглибити знання, а і визначитися з перевагами, що в подальшому дасть змогу до чіткого окреслення зв’язків розвиваючих предметів з дисциплінами, необхідними для отримання майбутньої професії.

Старша школа

Старша школа – це не тільки здобуття знань. Це ще і психологічна підготовка до вступу у доросле життя. Основним напрямком розвитку старшої  ланки школи  є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких кожен учень має усвідомити, що він вибирає свій життєвий шлях, який при належному відношенні обов’язково буде успішним. В цей період навчання дуже вагоме значення має  системний підхід до формування  та розвитку  змістовної  та практичної  сфер діяльності учня. Не менш важливою є і реалізація міжпредметних зв’язків, що веде до формування цілісної гармонійної картини світу з повноцінним відображенням у ній світу культури, світу людини. Саме такий підхід до викладання реалізується в нашій школі вже  протягом багатьох років. Результатом є усвідомлений і компетентний  вибір  учнями     профільного навчання і успішне професійне і життєве самовизначення випускників.