ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

 2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Порядок реагування

на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII”)

1.   У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.   Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3.   Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

–       якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

–       якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.

4.   Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

5.   Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

  Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

 

РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

Розгляд та неупереджене з’ясування випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до заяв, які надійшли на ім’я керівника закладу від заявника.

Здобувачі освіти, педпрацівники, батьки, інші учасники освітнього        процесу  зобов’язані:

 1. Повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. Відповідно до поданої заяви, керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням повноважених осіб.

3.Створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання.

4.До складу Комісії можуть входити педагогічні працівники, психолог, батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.
5. Якщо Комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, то керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

6.У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

 1. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

 

Варто пам’ятати, що булінг (цькування) негативно впливає на фізичне та психічне здоров’я всіх учасників цього процесу, тому керівник закладу освіти за будь-якого рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ)

За статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що булінг (цькування), що вчиняється стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу:

 • від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
 • або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин громадських робіт.

Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме:

 • від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

 

Булінг (цькування), вчинений малолітньою або неповноглітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх заміняюють.

 


 


Безоплатна правова допомога:

Координаційний центр з надання правової допомоги 

              0 (800) 213 103, цілодобово.

    Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
https://www.legalaid.gov.ua/ua/localcentres
116 000
 – Гаряча лінія з питань протидії булінгу працює для батьків.
https://magnolia-tv.com/news/3859-v-ukraini-zapracyuvala-garyacha-liniya-z-pitan-protidii-bulingu

 Національна дитяча “гаряча лінія” працює з 12.00 до 16.00 за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону) і безкоштовним коротким номером 116 111 (мобільних).

https://rescentre.org.ua/poperedzhenniazhorstokohopovodzhenniazditmy/kodeksbezpechnohoosvitnohoseredovyshcha

            Куди звернутися по допомогу
https://rescentre.org.ua/kudy-zvernutysia-po-dopomohu

 • Національна дитяча “гаряча лінія”

тел. 0 800 500 225 (дзвінки в межах України безкоштовні)
тел.
 116 111 (безкоштовно з мобільного) 

 • Національна “гаряча лінія” з протидії домашньому
  насильству, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації
  -тел.
   0 800 500 335 (дзвінки в межах України безкоштовні);
  тел. 386 (безкоштовно для абонентів Vodafone, Лайф, Київстар
 • Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: м. Київ, вул. Довженка, 2

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради: м. Київ, вул. Дегтярівська, 3-А
тел.
 (044) 483 45 55, 484 05 25
– ел. пошта:
 ssd@kievcity.gov.ua
Київський міський центр соціально-психологічної допомоги: м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп.1
-тел.
 (044) 229 68 81

 

Головний офіс Української Гельсінської спілки з прав людини м. Київ, вул. Фролівська, 3/34, 4-й поверх, оф. 70
-тел. 
(044) 383 95 19+380 94 928 65 19
-ел. пошта: 
gp.ugspl@gmail.com
-сайт: 
https://helsinki.org.ua/activities/hromadskipryjmalni/