Зарахування до ЗНЗ І-ІІІ ступенів “Середня загальноосвітня школа №156” для здобуття початкової, базової чи повної середньої освіти  здійснюється відповідно до:

   – статті 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

   – наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text